مناقصه و مزایده

استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه زیر را از محل اعتبارات داخلی به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط ،دعوت می شود ازتاریخ1396/03/04الی1396/0...

مناقصه عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا از تاریخ ...

مناقصه

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه  زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ازتاریخ...

مناقصه عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا از تاریخ ...

استعلام

«آگهی استعلام بها» شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه های  زیر را از محل اعتبارات داخلی و استانی به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری واجد ...

استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه های  زیر را از محل اعتبارات داخلی و استانی به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط ،دعوت می شود ازتاریخ...

مناقصه

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ازتاریخ13...

مزایده زمین های صنعتی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد تعداد محدودی از زمین های صنعتی موجود در شهرکها و نواحی صنعتی زیر را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به افراد واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه متقاض...

مزایده انبار جی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد کلیه اقلام موجود در انبار شهرک صنعتی جی شامل (لوله های سیمانی ، مانشن ، واشر ،اتصالات چدنی و پلی اتیلن) از طریق مزایده به افراد و متقاضیان واگذار نماید. لذا...

فراخوان مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 ...

صفحه 1 از 3 صفحه بعد