اخبار و رویدادها

مشارکت حداکثری شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در پویش حمایت از کالای ایرانی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در اصفهان خواستار شد: مشارکت حداکثری شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در پویش حمایت از کالای ایرانی معاون توسعه مدیریت و منابع ساز...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1397/01/23
سال 97، سال به ثمر نشستن نهضت خدمت رسانی موجود و ایجاد حرکتی جدید در حمایت از تولید و اشتغال ملی و استانی

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان عنوان کرد: سال  97، سال به ثمر نشستن نهضت خدمت رسانی موجود و ایجاد حرکتی جدید در حمایت از تولید و اشتغال ملی و استانی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی است...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1397/01/08
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با گرامیداشت روز ملی شدن نفت تاکید کرد: توسعه صنعتی و فراصنعتی کشور راهکار اصلی رهایی از چالش های اقتصاد نفتی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با گرامیداشت روز ملی شدن نفت تاکید کرد: توسعه صنعتی و فراصنعتی کشور راهکار اصلی رهایی از چالش های اقتصاد نفتی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در آستانه ر...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1396/12/28
حمایت از تولید ملی، حمایت از اشتغال و عزت ایران و جوانان ایرانی

حمایت از تولید ملی، حمایت از اشتغال و عزت ایران و جوانان ایرانی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در جلسه راه اندازی  پویش  خرید کالای ایرانی با عنوان «بیایید چرخه را بچرخانیم» و با...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1396/12/28
اصفهان؛ الگوی موفق اقتصاد دانش بنیان و توسعه فراصنعتی کشور

اصفهان؛ الگوی موفق اقتصاد دانش بنیان و توسعه فراصنعتی کشور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان توسعه فراصنعتی و اقتصاد دانش بنیان را راه نجات کشور از اقتصاد متکی به نفت دانست و گفت: استان اصفها...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1396/12/24
ضرورت توانمندسازی جوانان و مهارت آموزی نیروی کار برای حضور در بخش صنعت

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاکید کرد:  ضرورت توانمندسازی جوانان  و مهارت آموزی نیروی کار برای حضور در بخش صنعت مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در دیدار با مدیریت آ...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1396/12/24
رویکردهای نوین شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در توسعه صنعتی فراصنعتی استان

رویکردهای نوین شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در توسعه صنعتی  فراصنعتی استان   مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با اشاره به ضرورت رقابت پذیری صنایع و بخش های تولیدی کشور جهت ادامه...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1396/12/24
توفیق شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال

توفیق شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با اشاره به تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید و اشتغال...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1396/12/24
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان مطرح کرد: ضرورت تشکیل نظام مهندسی صنعت در کشور

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان مطرح کرد: ضرورت تشکیل نظام مهندسی صنعت در کشور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با انتقاد از نحوه فعالیت نظام مهندسی ساختمان در بخش صنعت تصریح کرد: به منظو...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1396/12/21
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در مراسم گرامیداشت روز زن تاکید کرد : حضرت فاطمه (س) الگوی برگزیده همه بانوان آزاده جهان است

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در مراسم گرامیداشت روز زن تاکید کرد : حضرت فاطمه (س) الگوی برگزیده همه بانوان آزاده جهان است مدیرعامل شرکت های شهرکهای صنعتی استان اصفهان در مراسم تقدیر از ...

نویسنده: روابط عمومی تاریخ: 1396/12/21
صفحه 1 از 25 صفحه بعد