ماموریت


•خلاصه تاریخچه شرکت :
شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان (سهامی خاص) در اجرای بند «ت» ماده «8» اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (عطف به قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مورخ 11/3/1376 و مصوبه مورخ 23/3/1363 هیأت وزیران) به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 5679 مورخ 5/2/1366 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. در حال حاضر، شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان (سهامی خاص) جزء شرکت‌های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران محسوب می‌گردد. مرکز اصلی شرکت واقع در اصفهان می‌باشد.
•اهداف:
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده «6» اساسنامه عبارتست از :
الف) احداث شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان و ایجاد امکانات زیر بنایی در هر شهرک با رعایت مفاد اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.
ب) انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید. 
ج) انجام کلیه اقداماتی که برای هماهنگی اداره امور شهرک صنعتی از جهت مالی، فنی، خدماتی، بازرگانی، توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مشخص و ابلاغ می‌گردد.
د) تملک زمین بر اساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور، انتقال قطعی به داوطلبان احداث واحدهای صنعتی مجاز (انتقال قطعی اراضی، موکول به ارائه پروانه بهره‌برداری است).
هـ) تأمین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب، تسطیح اراضی شهرک و ایجاد شبکه راه‌های اصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمان‌های عمومی از قبیل درمانگاه، مسجد، مدرسه، فضای سبز، انبار و غیره.
و) مشارکت در سایر شرکت‌‌هایی که به لحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرک لازم تشخیص داده شود.
علاوه بر آن با توجه به مأموریت‌های جدید تعریف شده در سازمان موارد زیر به عنوان اهداف پیگیری می‌شود:
•ایجاد زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی، هدایت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش غیر دولتی در صنایع کوچک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاست‌های وزارت صنایع و معادن از طریق شرکت‌های زیر مجموعه.
•ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها از طریق شرکت‌های زیر مجموعه.
•ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نوپا (در شرف ایجاد) و فراهم آوردن ساز و کار لازم برای پشتیبانی از فعالیت‌های مخاطره‌پذیر در صنایع کوچک از طریق شرکت‌های زیر مجموعه.