هیات مدیره


هیات مدیره

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

محمد جواد بگی

1

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و عضو اصلی

اسرافیل احمدیه

2

3

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان و عضو اصلی

نعمت اله اکبری

4

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و عضو اصلی

سید عبدالوهاب سهل آبادی

5

شماره تماس

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

داخلی 300-32647300

معاون عمران و محیط زیست

اصغر معصوم زاده

1

 داخلی 450-32647300
معاون صنایع کوچک
 علیرضا شجاعی 2
داخلی 250-32647300 معاون برنامه ریزی
مرتضی زمانی
3
 داخلی 360-32647300 معاون توسعه مدیریت و منابع
 محمد رضا سالاری
4
0

5

داخلی 310-32647300

مدیر فنی و نظارت

شاهرخ ارشدی

6

داخلی 335-32647300

مدیر محیط زیست، ایمنی و بهداشت

حمید قدوسی

7

داخلی 460-32647300

مدیرتوسعه صنعتی و کار آفرینی

احمد نهاوندی

8

داخلی 457-32647300

مدیر تامین مالی وتوسعه بازار

محمد سعادت جو

9

داخلی 260-32647300

مدیر امور متقاضیان

جواد یزدانی

10

داخلی 270-32647300

مدیر برنامه ریزی و بودجه

بهناز یزدی

11

داخلی 400-32647300

مدیر منابع انسانی و امور اداری

سرکار خانم شهباز

12

داخلی 225-32647300

مدیر حراست

اکبر جدیدی

13

داخلی 500-32647300

مدیر حقوقی و امور قراردادها

محمد حسین براتی

14

داخلی 210-32647300

مسئول روابط عمومی

مهدی خدایار

15
 داخلی 530-32647300  مدیر امور شهرکها و نواحی صنعتی اصفهان
 امیر حاجی پور
16

داخلی 550-32647300

مدیر شهرک ها و نواحی منطقه جنوب

مرتضی شفیعی

17
داخلی 540-32647300  مدیر شهرکها و نواحی صنعتی منطقه غرب اصفهان  مهدی صفا  18

داخلی 520-32647300

مدیر شهرکها و نواحی کاشان و آران و بیدگل

حسین اکبرزاده

19

داخلی 540-32647300

مسئول شهرکها و نواحی صنعتی منطقه نایین و خور و بیابانک

علی خواجه نصیری

20
 32647300-211داخلی
 فرمانده پایگاه مقاومت بسیج
 مهدی محمدی
21