معاونین و مدیران شرکت


هیات مدیره

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

محمد جواد بگی

1

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و عضو اصلی

اسرافیل احمدیه

2

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و عضو اصلی

محمد علی طرفه

3

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان و عضو اصلی

نعمت اله اکبری

4

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و عضو اصلی

سید عبدالوهاب سهل آبادی

5

شماره تماس

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

داخلی 300-32647300

معاون عمران و محیط زیست

اصغر معصوم زاده

1

داخلی 310-32647300

مدیر فنی و نظارت

شاهرخ ارشدی

2

 داخلی 418-32647300  مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل
 جواد حاتمی
 3

داخلی 320-32647300

مدیر محیط زیست، ایمنی و بهداشت

سید علیرضا مومنی

4

داخلی 450-32647300

معاون صنایع کوچک

علیرضا شجاعی

5

داخلی 470-32647300

مدیرتامین مالی و سرمایه گذاری

احمد نهاوندی

6

داخلی 341-32647300

مدیر شهرکها و نواحی صنعتی منطقه غرب اصفهان

مهدی صفا

7

داخلی 457-32647300

مدیر توسعه بازار و امور بین الملل

محمد سعادت جو

8

داخلی 250-32647300

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

مرتضی زمانی

9

داخلی 260-32647300

مدیر امور اقتصادی

جواد یزدانی

10

داخلی 270-32647300

مدیر برنامه ریزی و بودجه

بهناز یزدی

11

داخلی 360-32647300

معاون پشتیبانی و منابع انسانی و مدیر مالی و ذیحساب

محمدرضا سالاری

12

داخلی 400-32647300

مدیر توسعه و منابع انسانی و امور اداری

ابراهیم جانقربانیان

13

داخلی 225-32647300

مدیر حراست

اکبر جدیدی

14

داخلی 500-32647300

مدیر حقوقی و امور قراردادها

محمد حسین براتی

15

داخلی 210-32647300

مسئول روابط عمومی

مهدی خدایار

16
 داخلی 530-32647300  مدیر امور شهرکها و نواحی صنعتی اصفهان
 امیر حاجی پور
17

داخلی 550-32647300

مدیر شهرک ها و نواحی

مرتضی شفیعی

18

داخلی 520-32647300

مدیر شهرکها و نواحی کاشان و آران و بیدگل

حسین اکبرزاده

19

داخلی 540-32647300

مسئول شهرکها و نواحی صنعتی منطقه نایین و خور و بیابانک

علی خواجه نصیری

20