خوشه های کسب وکار

بر اساس مطالعات انجام شده تعداد 388 خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده است که از این تعداد 74 خوشه به بهره برداری رسیده است.
 در استان اصفهان 65 خوشه کسب و کار شناسایی شده که از این تعداد 8 خوشه صنعتی (طلای اصفهان، آجر اصفهان، فرش ماشینی آران و بیدگل وکاشان ، سنگ اصفهان ، پلاستیک اصفهان، حوله بافی خمینی شهر، ملحفه بافی درچه ، برزنت و باندوگاز کردآباد) توسعه یافته اند و 3 خوشه  کسب و کار  گلاب و عرقیات واسانس کاشان ،  نساجی دهق، کفش اصفهان  در حال توسعه می باشند.
مطالعات امکان سنجی خوشه های گلاب کاشان، نساجی دهق و کفش اصفهان در سال 91 انجام گردید و پس از انجام مطالعات شناختی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید واحدها، فعالیت توسعه خوشه ها درسال 93 آغاز گردید.
همچنین مطالعات امکان سنجی 4 خوشه کسب وکار دراستان اصفهان شامل: پوشاک خورزوق، گزاصفهان ، فرآورده های لبنی گلپایگان وابزار ، قطعات وماشین های کشاورزی اصفهان انجام شده که اجرای توسعه آنهادر برنامه های آتی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان قرار خواهد گرفت 
خوشه های پلاستیک، سنگ، آجر و طلا در سال 86 فعالیت توسعه خود را آغاز نمود و در سال 89 به اتمام رسیدند. 
خوشه فرش ماشینی کاشان در سال 87 و خوشه های برزنت و باندوگاز کردآباد، ملحفه درچه و حوله بافی آدریان خمینی شهر در سال 88 فعالیت توسعه ای خود را آغاز و در سال های 90 و 91 به اتمام رسیدند.
از مهمترین فعالیت¬های خوشه های توسعه یافته ایجاد شبکه های خرید و فروش بوده که بر اساس آمار بدست آمده منجر به افزایش فروش و صادرات محصولات خوشه شده است بطوریکه پس ازاجرای برنامه های توسعه ای در خوشه طلا و فرش ماشینی کاشان آن خوشه ها به ترتیب 5/22 و 9/9 درصد افزایش صادرات داشته اند. 
یکی دیگر از فعالیت ها  افزایش حضور مشاوران در سطح خوشه ها می باشد بطوریکه تعداد مشاوران بین 2 تا 15 درصد رشد داشته است.