فن بازار

«طرحی نو در تبادل ایده و سرمایه»
امروزه اهمیت تعامل میان صنعت و دانشگاه برای تجاریسازی یافته های پژوهشی در راستای تأمین نیازهای علمی و فناوری کشور و کاهش وابستگی به خارج بر کسی پوشیده نیست. یکی از ساز و کارهای پیشرفته برای رسیدن به این مهم، ایجاد فضای مناسب کسب و کارهای فناورانه و بازار عرضه و تقاضای فناوری است. 
بر این اساس و با توجه به تکالیف مندرج در بند "د" ماده 17 برنامه پنجم توسعه در خصوص " حمایت دولت از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری"، شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با مشارکت پارک فناوری پردیس و تحت نظارت شبکه فن بازار ملی ایران، اقدام به ایجاد فن بازار منطقه های استان اصفهان به عنوان مرجع اطلاعات فناوری در استان اصفهان نموده است.
 فن بازار به عنوان بازار تخصصی مبادله فناوری، نظامی برای ساماندهی، هدایت و رونق بخشی به معاملات انتقال فناوری محسوب میشود. در این بازار نظام مند، معاملات فناوری، خدمات تخصصی و فنی نظیر مشاوره در انتخاب و انتقال فناوری، خدمات اطلاعاتی، کمک به پروژهها با حمایت دولت، کمک به برقراری قابلیت R&D، مطالعات امکان سنجی فناوریها و محصولات و موارد مرتبط ارائه میشود. در اصل میتوان از فن بازار به عنوان بازار بورس محصولات و خدمات فناورانه نام برد. 

اهداف اصلی فن بازار
* ایجاد شبکه ارتباطی میان صاحبان فناوری، سرمایه گذاران به منظور تجاری سازی طرح های نو
* رونق بخشی به فعالیت های مراکز تولید فناوری یا تجاری سازی نتایج پژوهشی آنها
* تسهیل معاملات انتقال فناوری
* برقراری ارتباط میان مراکز پژوهشی و صاحبان ایده با صنعتگران جهت رفع مشکلات فناورانه 
* ایجاد مرجع اطلاعات و اخبار فناوری اعم از عرضه و تقاضا، متخصصین، شرکت های مشاوره فناوری
* هدایت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی در استان

ارکان فن بازار
فن بازار مشتمل بر سه بخش مجازی، فیزیکی و پشتیبانی است. بخش مجازی که شامل ابزارهای رسانه ای است؛ وظیفه اطلاع -رسانی در مورد فناوری های تولید شده در سطح استان و یا نیازهای فناورانه را بر عهده دارد. بخش فیزیکی فن بازار شامل برگزاری نشست های فناوری، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری تورهای صنعتی و فناوری و حضور در نمایشگاههای داخلی و بین-المللی مرتبط می باشد. بخش پشتیبان فنبازار نیز مشتمل بر شبکه همکاران مشاور، متخصصین، نخبگان، صنعتگران و اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه کار خود متخصص شناخته می شوند، هستند.
معرفی بانک های اطلاعاتی  فن بازار 
بانک عرضه فناوری: این بانک مشتمل بر اطلاعات فناوری های تولیدی دانشگاه ها، پژوهشکده ها، افراد و شرکت های دانش بنیان است.
بانک تقاضای فناوری: در این بانک واحدهای صنعتی، شرکت ها و یا مراکزی که به فناوری خاصی نیاز دارند، تقاضای خود را با ثبت اطلاعات در سایت ثبت می نمایند تا مراکز علمی در قالب پروژه های تحقیقاتی به رفع آنها بپردازند.
بانک محصولات و تجهیزات دارای فناوری برتر: این بانک در بردارنده اطلاعات مربوط به محصولات دارای فناوری پیشرفته ای می باشد که فرایند طراحی و تولید آنها تماماً در داخل کشور صورت گرفته باشد.
بانک خدمات فناوری: در این بانک، اطلاعات مربوط به مراکز ارائه دهنده خدمات فناوری پرکاربرد وجود دارد. به عنوان مثال، می توان به مشاوره های مالی، بازاریابی و حقوقی اشاره نمود. همچنین لابراتوارها و آزمایشگاه های تخصصی در این بخش قرار می گیرد.
بانک متخصصان و خبرگان صنعتی: در این بانک اطلاعات مربوط به افرادی که به عنوان متخصص در حوزه کاری خود امکان ارائه مشاوره دارند، به همراه سوابق کاری و اطلاعات تماس آنها درج شده است. 

خدمات فن بازار
* جمع آوری عرضه و تقاضای فناوری
* برگزاری نشست های تخصصی تبادل فناوری
* برگزاری تورهای فناوری
* انتشار و ترویج اطلاعات فناوری
* تسهیل فرآیند تجاری سازی
* ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه مالکیت فکری، ثبت اختراع و عقد قراردادها
* خدمات تهیه طرح توجیهی و کسب و کار
* طراحی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی
* خدمات مربوط به سرمایه گذاری مشترک جهت تجاری سازی یافته های پژوهشی

لینک سایت فن بازار  اصفهان: