مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان: رویکرد ما در سال اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید و کمک به راه اندازی واحدهای صنعتی است

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان:
رویکرد ما در سال اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید و کمک به راه اندازی واحدهای صنعتی است


نشست بررسی مسائل و مشکلات صنعتگرانی که جواز تأسیس أخذ نموده ولی موفق به عقد قرارداد با شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان نشده اند، به منظور حل مشکلات آنها با حضور مدیرعامل شرکت، معاون برنامه ریزی و دیگر مسئولین این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، محمد جواد بگی در آغاز این نشست با بیان اینکه رویکرد ما در سال اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید و کمک به راه اندازی واحدهای صنعتی است، افزود: به همین منظور این شرکت پیشقدم شده و با دعوت از متقاضیانی که زمین را در شهرک های صنعتی استان رزرو و مجوزهای لازم را أخذ نمودند اما تا کنون موفق به عقد قرارداد خرید زمین با شرکت شهرکهای صنعتی استان نشده اند، به بررسی مشکلات و در نهایت  کمک به رفع آن می پردازد.
وی گفت:  برای رفع مشکلات متقاضیان و حضور و فعالیت آنها در شهرکهای صنعتی استان، آنچه در توان ماست انجام خواهیم داد و آنچه از توان این شرکت خارج است با سازمان مکاتبه خواهد شد.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان رویکرد جدید این سازمان  که بعد از بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از شهرک فناوری اصفهان و به منظور حمایت بیشتر از تولیدات دانش بنیان اتخاذ شد اشاره کرد و افزود: تا پایان سال تمامی قراردادهای خرید زمین درشهرک فناوری اصفهان شامل  40 درصد تخفیف در قیمت زمین خواهد شد که این تخفیف در قالب بسته حمایتی ارائه شده و در قبال آن اسناد تعهد آوری مشروط بر اجرای برنامه زمان بندی  بهره برداری ارائه شده توسط متقاضی ، أخذ خواهد شد.  
عمده درخواست هایی که توسط متقاضیان مطرح شد، عدم توان مالی در پرداخت نقدی  30 درصد اولیه قرارداد، ارائه تنفس 6 ماهه در پرداخت اقساط ، افزایش اقساط به بیش از 10 قسط مصوب و همچنین بعضا جابجایی زمین بوده است، که در پایان مقرر گردید آن بخش از حمایت ها  و تخفیفات در حدود اختیارات مدیرعامل شهرک های صنعتی استان است، با طرح و تصویب در جلسه هیأت مدیره به متقاضیان ارائه گردد و آن بخشی از درخواست هایی که فراتر از اختیارات استانی است به سازمان ارجاع گردد.